PEFC certifikace spotřebitelského řetězce (C-o-C)

Pokud jste se rozhodli pro certifikaci C-o-C PEFC, nabízíme Vám služby a poradenství šité na míru individuálním potřebám Vašeho provozu, jehož výsledkem bude hladký průběh certifikačního auditu a rychlé získání certifikátu C-o-C PEFC.

V rámci přípravy na certifikaci navštívíme Vaši firmu, seznámíme Vás s problematikou certifikace a související dokumentací (zejména s požadavky z norem PEFC), vybereme pro Vás nejlepší možný způsob nastavení systému a způsobu sledování toku certifikované suroviny, zpracujeme pro Vás nezbytnou vnitropodnikovou směrnici C-o-C a v případě potřeby provedeme i interní audit a proškolíme Vaše zaměstnance.

Proč s námi spolupracovat?

Pravidla certifikace spotřebitelského řetězce stanovuje organizace PEFC. Certifikační audity provádějí akreditované certifikační orgány. Aby nedošlo ke střetu zájmů nebo porušení pravidla provedení certifikace nestranným subjektem, tak PEFC ani certifikační orgány Vás na certifikaci nemohou (nesmějí) připravit. Je tedy na Vás, zda si firmu na certifikaci připravíte sami nebo zda využijete našich služeb, které Vám garantují správné a efektivní nastavení celého systému a vhodnou implementaci norem PEFC do struktur Vašeho podniku.

Nabízíme Vám rovněž, že se s Vámi zúčastníme i certifikačního auditu, na kterém Vám pomůžeme objasnit případná nedorozumění s auditorem a tím zajistíme bezproblémové získání certifikátu PEFC.

S námi se vyvarujete možných chyb při zavádění spotřebitelského řetězce. Známe pravidla certifikačního systému a máme zkušenost s jejich uváděním do praxe.

Usnadňujeme práci Vám i auditorům, čímž urychlujeme získání certifikátu.

Co firmám certifikace C-o-C PEFC přináší?

Kontaktujte nás pro nezávaznou nabídku.

Tyršova 228
252 66 Libčice nad Vltavou
info(at)forestoffice.eu
Tel.: +420 608 518 712

V ČR je dostatek PEFC certifikované suroviny, neboť více než 70% rozlohy českých lesů je certifikováno systémem PEFC.